Reklama zewnętrzna

reklama zewnętrzna

Dopóki ludzie będą poruszali się w przestrzeni poza domem – pieszo czy też jakimiś środkami komunikacji, reklama zewnętrzna będzie działać. Mimo pojawienia się Internetu widzimy przecież cały czas na ulicach różne nośniki reklamy zewnętrznej takie jak billboardy czy też citylighty.

Mimo rozwoju tak zwanej przestrzeni cyfrowej to jednak przestrzeń fizyczna jest ta podstawową przestrzenią w jakiej żyje człowiek. Dlatego przyszłość reklamy zewnętrznej jawi się jako niezagrożona.

Tablice reklamowe współtworzą przestrzeń fizyczną w jakiej żyjemy, staja się elementem codzienności, współtworzą pejzaż miast i nie tylko. To pozwala wpisać się przekazowi reklamowemu w świadomość osób do których przekaz reklamowy na tych nośnikach dociera.

Oczywiście aby konkretna tablica reklamowa przyniosła pożądany efekt, musi – oprócz rzecz jasna odpowiednio skonstruowanego przekazu, być zainstalowana w odpowiednim miejscu. Dlatego tak ważne jest przygotowanie odpowiednich danych, między innymi o ruchu pieszym czy też samochodowym.

Tablice reklamowe niejednokrotnie wchodzą w skład kampanii reklamowych obok takich środków jak reklama gazetowa, internetowa, telewizyjna. Jest to często widoczne w przypadku ogólnokrajowych kampanii reklamowych.